RSS Feed

Welkom

Posted by eb on 12th december and posted in Algemeen

Remedie is een zelfstandig gevestigde praktijk voor Remedial Teaching.

Remedie kan (aanvullende) hulp bieden aan het basisschoolkind.
Door het geven van een op het kind afgestemde behandeling streeft Remedie er naar een kind weer tussen zijn of haar klas- en leeftijdsge noten te laten functioneren. Dit kan inhouden dat een achterstand op een bepaald gebied (bijv. lezen of rekenen) wordt ingelopen. Het kan ook betekenen dat een kind beter leert om te gaan met een specifiek probleem (bijv. dyslexie) en op die manier toch in zijn of haar eigen groep kan blijven.

Remedie biedt informatie, advies, onderzoek en behandeling.

Comments are off

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28